www.wongchan-khaokho.com

ทุกคนที่มีภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกินซึ่ง

โดย: การีน่า [IP: 178.175.141.xxx]
เมื่อ: 2023-03-12 19:56:14
ทุกคนที่มีภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกินซึ่งอาจขัดขวางการดูดซึมไทอามิน ผู้ที่มีปัญหาการย่อยอาหาร บางอย่าง ที่อาจรบกวนการดูดซึมสารอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออายุมากขึ้น โรคเหน็บชา ใครก็ตามที่มีความเครียดในระดับสูง ความเสี่ยงต่อโรคเหน็บชาอาจเพิ่ม ขึ้นหากคุณฟอกไตหรือใช้ยาขับปัสสาวะ แพทย์มักดำเนินการเพื่อตรวจสอบระดับไทอามีนในระหว่างการรักษาเหล่านี้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,590