www.wongchan-khaokho.com

เฉพาะในวัยกลางคน อย่างไรก็ตาม

โดย: อิอิ [IP: 86.48.10.xxx]
เมื่อ: 2023-03-10 16:21:47
เฉพาะในวัยกลางคน อย่างไรก็ตาม หลายคนประสบกับการเปลี่ยนแปลงในด้านสุขภาพจิตความพึงพอใจในชีวิต วัยกลางคน ความรู้สึกไม่มีความสุข และสุขภาพโดยรวม  วิกฤตวัยกลางคนมีจริงหรือ? ใช่และไม่.  คนวัยกลางคนที่ประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตมักจะรู้สึกอยู่ในภาวะวิกฤต ในวัยนี้ ผู้คนจำนวนมากมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังหรือรู้สึกถึงผลกระทบทางร่างกายของวัยที่มาก

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,604