www.wongchan-khaokho.com

ส่วนที่ใหญ่ที่สุดของหัวใจ

โดย: 333 [IP: 66.203.113.xxx]
เมื่อ: 2023-03-10 13:39:21
ส่วนที่ใหญ่ที่สุดของหัวใจมักจะชิดด้านซ้ายของหน้าอกเล็กน้อย (แต่บางครั้งอาจชิดด้านขวา ) หัวใจ และรู้สึกว่าอยู่ด้านซ้ายเพราะหัวใจด้านซ้ายแข็งแรงและใหญ่กว่า เนื่องจากหัวใจจะสูบฉีดไปทั้งหมด ส่วนของร่างกาย. เนื่องจากหัวใจอยู่ระหว่างปอด ปอดข้างซ้ายจึงมีขนาดเล็กกว่าปอดข้างขวา

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,684