www.wongchan-khaokho.com

การดูแลส่วนบุคคล การดูแลตนเองทั้งเรื่องอาหาร

โดย: กุ๊ก [IP: 45.133.7.xxx]
เมื่อ: 2023-03-10 01:34:24
การดูแลส่วนบุคคล การดูแลตนเองทั้งเรื่องอาหาร นิสัย การออกกำลังกาย และสุขอนามัย อยู่ในรายการอุปนิสัยของผู้ที่ประสบความสำเร็จเป็นลำดับถัดไป สำหรับบางคน การดูแลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับระบบการปกครองที่ซับซ้อนและการดำเนินชีวิตที่มีระเบียบวินัยสูง สำหรับคนอื่นไม่มาก Elon Muskซีอีโอของ Tesla Motors กล่าวอย่างรวบรัดเมื่อถูกถามว่ากิจวัตรประจำวันใดที่ส่งผลเชิงบวกมากที่สุดต่อชีวิตของเขา มัสก์พูดง่ายๆ ว่า กำลังอาบน้ำ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,689