www.wongchan-khaokho.com

ผู้รอดชีวิตเหล่านี้มักถูกเรียกให้ดูแลผู้ที่ป่วย

โดย: แนน [IP: 185.212.111.xxx]
เมื่อ: 2023-03-09 22:42:51
ผู้รอดชีวิตเหล่านี้มักถูกเรียกให้ดูแลผู้ที่ป่วยด้วยไข้ทรพิษ ตามบทความในปี 1998 ในวารสาร International Journal of Infectious Diseases ระบบภูมิคุ้มกัน ในศตวรรษที่ 10 หมอชาวจีนเริ่มเป่าสะเก็ดไข้ทรพิษแห้งเข้าไปในจมูกของผู้ป่วยที่มีสุขภาพดี ซึ่งจากนั้นผู้ป่วยจะเป็นโรคที่ไม่รุนแรง และผู้ป่วยที่หายเป็นปกติจะมีภูมิคุ้มกันต่อไข้ทรพิษ การปฏิบัตินี้ซึ่งเรียกว่าการแปรผันหรือการฉีดวัคซีนแพร่กระจายไปยังยุโรปและนิวอิงแลนด์ในทศวรรษที่ 1700

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 56,307