www.wongchan-khaokho.com

ตัวเลขนี้น่าจะสูงกว่ามากสำหรับคนอเมริกัน

โดย: 222 [IP: 138.199.21.xxx]
เมื่อ: 2023-03-09 15:33:42
ตัวเลขนี้น่าจะสูงกว่ามากสำหรับคนอเมริกันที่ไม่พูดภาษาอังกฤษ แม้จะมีการใช้ยาสมุนไพรอย่างหนักในสหรัฐอเมริกา สมุนไพร แต่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพมักไม่ถามเกี่ยวกับการใช้ยาเมื่อซักประวัติทางคลินิก จำเป็นอย่างยิ่งที่แพทย์จะต้องตระหนักถึงยาสมุนไพรที่มีอยู่มากมาย รวมทั้งเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์และผลเสีย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,604