www.wongchan-khaokho.com

มีรายงานผลิตภัณฑ์หางม้าปนเปื้อน

โดย: 222 [IP: 212.102.51.xxx]
เมื่อ: 2023-03-09 14:59:21
มีรายงานผลิตภัณฑ์หางม้าปนเปื้อนพืชที่เกี่ยวข้องที่เรียกว่า Equisetum palustre หางม้า โรงงานแห่งนี้มีสารเคมีที่สามารถทำให้โคเป็นพิษได้ แต่ความเป็นพิษในคนยังไม่ได้รับการพิสูจน์
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,684