www.wongchan-khaokho.com

เมื่อถึงจุดหนึ่งในช่วงวัยกลางคน

โดย: 111 [IP: 185.128.9.xxx]
เมื่อ: 2023-03-09 14:27:55
เมื่อถึงจุดหนึ่งในช่วงวัยกลางคน คุณจะสังเกตเห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณยืนขึ้นหรือนั่งลง คุณจะส่งเสียงดัง มีอายุ ซึ่งเป็นเสียงครวญครางของการออกแรงโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อลุกขึ้นจากเก้าอี้ มักจะมีข้อความแสดงความโกรธเคืองอยู่ในนั้น

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,590