www.wongchan-khaokho.com

ไมโครสปอร์ละอองเรณู

โดย: 111 [IP: 169.150.218.xxx]
เมื่อ: 2023-03-09 13:28:59
ไมโครสปอร์ละอองเรณูของLycopersicon esculentumที่ระยะการพัฒนา coenocytic tetrad ที่สังเกตได้จากกล้องจุลทรรศน์แบบแช่น้ำมัน สามารถมองเห็นโครโมโซมของสิ่งที่จะกลายเป็นเกสรทั้งสี่ได้ ละออง

ในพืชดอกแองจิโอสเปิร์ม ในระหว่างการพัฒนาของดอก อับละอองเรณูจะประกอบด้วยเซลล์จำนวนมากที่ดูเหมือนไม่มีความแตกต่าง ยกเว้นชั้นหนังแท้ที่แยกความแตกต่างบางส่วน ขณะที่ดอกกำลังพัฒนา เซลล์สปอโรจีนัส 4 กลุ่มก่อตัวขึ้นภายในอับเรณู

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,590