www.wongchan-khaokho.com

กรดไขมัน

โดย: Xeno [IP: 45.86.201.xxx]
เมื่อ: 2023-03-08 16:16:09
ไขมันอิ่มตัว กรดไขมันที่โมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนมีอะตอมของไฮโดรเจนอยู่ในทุกๆ คาร์บอน และด้วยเหตุนี้จึงถูกเติมไฮโดรเจนอย่างเต็มที่ (จากการเปรียบเทียบ โมเลกุลไฮโดรคาร์บอนของไขมันไม่อิ่มตัวมีคาร์บอนสองตัวที่ใช้พันธะคู่หรือสามพันธะร่วมกัน กรดไขมัน ดังนั้นจึงไม่อิ่มตัวอย่างสมบูรณ์กับอะตอมของไฮโดรเจน) โมเลกุลมีความเสถียรมาก (โดยปกติจะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง) และแตกตัวได้ยาก ซึ่งทำให้สามารถกักเก็บและให้พลังงานได้มากกว่าคาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีนในท้ายที่สุด และทำให้มีโอกาสเกาะติดกับร่างกายในรูปของคอเลสเตอรอล ไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์จึงมักถูกพิจารณาว่าเป็นไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,590