www.wongchan-khaokho.com

ทั้งผลิตภัณฑ์ระงับเหงื่อและผลิตภัณฑ์

โดย: จูน [IP: 185.245.254.xxx]
เมื่อ: 2023-03-08 15:43:12
ทั้งผลิตภัณฑ์ระงับเหงื่อและผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายได้รับการอนุมัติให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน เหงื่อ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย เหงื่อ ถึงกระนั้น ด้วยส่วนผสมเช่น อลูมิเนียมและพาราเบน จึงมีการนำเสนอทางเลือก ส่วนผสมจากธรรมชาติมากขึ้น

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,590