www.wongchan-khaokho.com

การศึกษาสัณฐานวิทยาปลายนิ้ว

โดย: 222 [IP: 37.19.205.xxx]
เมื่อ: 2023-03-08 15:10:16
การศึกษาสัณฐานวิทยาปลายนิ้วของลิงนิวเวิลด์ ลำตัวเล็ก 4 สายพันธุ์บ่งชี้ความสัมพันธ์ระหว่างการหากิ่งไม้ขนาดเล็กที่เพิ่มขึ้นกับ เล็บ พัฒนาสันผิวหนัง ( ลายนิ้วมือ )ส่วนปลายที่กว้างขึ้นของช่วงปลาย (กระดูกปลายนิ้ว) และลดการงอและ tubercles ยืด (พื้นที่แนบสำหรับกล้ามเนื้อนิ้วบนกระดูก)


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,604