www.wongchan-khaokho.com

การอักเสบไม่ใช่คำพ้องความหมายสำหรับการติดเชื้อ

โดย: 111 [IP: 37.19.200.xxx]
เมื่อ: 2023-03-08 14:29:48
การอักเสบไม่ใช่คำพ้องความหมายสำหรับการติดเชื้อ การติดเชื้ออธิบายปฏิสัมพันธ์ระหว่างการกระทำของการบุกรุกของจุลินทรีย์และปฏิกิริยาของการตอบสนองการอักเสบของร่างกาย การอักเสบ ทั้งสององค์ประกอบได้รับการพิจารณาร่วมกันเมื่อพูดถึงการติดเชื้อ และคำนี้ใช้เพื่อบ่งบอกถึงสาเหตุการบุกรุกของจุลินทรีย์สำหรับปฏิกิริยาการอักเสบที่สังเกตได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,590