www.wongchan-khaokho.com

แคลอรี่มากเกินไปเท่ากับไขมัน

โดย: 333 [IP: 138.199.22.xxx]
เมื่อ: 2023-03-08 14:12:18
แคลอรี่มากเกินไปเท่ากับไขมัน เมื่อคุณกินแคลอรี่มากเกินไปในแต่ละวัน แคลอรี่ (หรือพลังงาน) เผาผลาญ ส่วนเกินจะต้องไปที่ใดที่หนึ่ง ร่างกายของคุณจัดเก็บแคลอ รี่ เหล่านี้โดยเปลี่ยนเป็นไขมันในร่างกาย
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,590