www.wongchan-khaokho.com

เท้าส่วนหน้าประกอบด้วยนิ้วเท้า 5

โดย: 555 [IP: 138.199.22.xxx]
เมื่อ: 2023-03-08 13:54:49
เท้าส่วนหน้าประกอบด้วยนิ้วเท้า 5 นิ้วและกระดูกยาวใกล้เคียง 5 ชิ้นที่ประกอบกันเป็นกระดูกฝ่าเท้า เท้า คล้ายกับนิ้วมือ กระดูกของนิ้วเท้าเรียกว่าphalangesและนิ้วหัวแม่เท้ามีสอง phalanges ในขณะที่อีกสี่นิ้วมีสาม phalanges แต่ละนิ้ว รอยต่อระหว่างช่วงกระดูกเรียกว่าinterphalangealและข้อต่อระหว่าง metatarsus และ phalanges เรียกว่าmetatarsophalangeal (MTP)
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 56,308