www.wongchan-khaokho.com

สารก่อภูมิแพ้

โดย: Xenos [IP: 185.92.25.xxx]
เมื่อ: 2023-03-07 17:26:49
ต่างก็น่าจะเป็นก้าวสำคัญในการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารสำหรับครอบครัวที่แพ้ บทความนี้สรุปสถานะปัจจุบันของกฎหมายการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ทั่วโลก และทบทวนคุณค่าของการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้เพื่อการป้องกันที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับผู้บริโภคที่แพ้  สารก่อภูมิแพ้ เราขอเรียกร้องอย่างยิ่งให้มีการพิจารณากรอบการทำงานระหว่างประเทศเพื่อช่วยแผนงานในการแก้ปัญหาจุดอ่อนของระบบปัจจุบัน และหารือเกี่ยวกับบทบาทของกฎหมายในการอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 49,622