www.wongchan-khaokho.com

โครงกระดูกมนุษย์

โดย: Xeno [IP: 98.159.226.xxx]
เมื่อ: 2023-03-07 17:00:51
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของส่วนย่อยเหล่านี้ของโครงกระดูกกับส่วนที่อ่อนนุ่มของร่างกายมนุษย์ เช่น ระบบประสาท ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ว่าการทำงานของโครงกระดูกมี 3 แบบ คือ การพยุง การป้องกัน และการเคลื่อนไหว ในบรรดาฟังก์ชันเหล่านี้ การสนับสนุนเป็นสิ่งที่ดั้งเดิมที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในทำนองเดียวกัน ส่วนแกนของ โครงกระดูกมนุษย์ เป็นส่วนแรกที่วิวัฒนาการ คอลัมน์กระดูกสันหลังซึ่งสอดคล้องกับโนโทคอร์ดในสิ่งมีชีวิตส่วนล่างคือส่วนรองรับหลักของลำตัว


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 49,621