www.wongchan-khaokho.com

กลไกการเต้นของหัวใจมีความสำคัญ

โดย: 666 [IP: 169.150.218.xxx]
เมื่อ: 2023-03-07 15:37:36
กลไกการเต้นของหัวใจมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับระบบที่มีความสำคัญต่อภารกิจ การเต้นของหัวใจ ซึ่งจำเป็นต้องมีความพร้อมใช้งานสูงและเวลาหยุดทำงาน น้อยที่สุด กลไกนี้จัดเตรียมวิธีการตรวจจับความล้มเหลว การปิดระบบ หรือความไม่พร้อมใช้งานของโหนดที่เป็นของคลัสเตอร์เครือข่าย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,602