www.wongchan-khaokho.com

บางครั้งการแข่งขันก็ห้ามใช้เพราะมีความเสี่ยง

โดย: 111 [IP: 37.19.205.xxx]
เมื่อ: 2023-03-07 15:23:15
บางครั้งการแข่งขันก็ห้ามใช้เพราะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือข้อพิจารณาเกี่ยวกับการแข่งขันที่ยุติธรรม เพาะกาย แม้จะเรียกร้องให้มีการทดสอบสเตียรอยด์ แต่สหพันธ์เพาะกายชั้นนำ ( National Physique Committee ) ก็ไม่ต้องการการทดสอบ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,602