www.wongchan-khaokho.com

ในร่างกายมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดมีกระดูกประมาณ 300 ชิ้น

โดย: 666 [IP: 185.203.217.xxx]
เมื่อ: 2023-03-07 14:29:24
ในร่างกายมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดมีกระดูกประมาณ 300 ชิ้น; กระดูกเหล่านี้จำนวนมากหลอมรวมเข้าด้วยกันในระหว่างการพัฒนา ทำให้มีกระดูกแยกจากกันทั้งหมด 206 ชิ้นในตัวเต็มวัย กระดูก ไม่นับกระดูก sesamoid ขนาดเล็กจำนวน มากกระดูกที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายคือกระดูกโคนขาหรือกระดูกต้นขา และส่วนที่เล็กที่สุดคือกระดูกโกลนในหูชั้นกลาง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 54,893