www.wongchan-khaokho.com

การเอาใจใส่ทางปัญญา

โดย: 9 [IP: 195.47.194.xxx]
เมื่อ: 2023-03-07 13:47:46
การเอาใจใส่ทางปัญญาบางครั้งเรียกว่า 'การรับมุมมอง' หมายถึงความสามารถของเราในการระบุและเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น มันเกี่ยวกับความคิดพอๆ กับอารมณ์ ตัวอย่างเช่น การเข้าใจความเศร้านั้นไม่เหมือนกับความรู้สึกเศร้า การ เอาใจใส่ ทางปัญญาทำให้คุณสามารถสวมบทบาทเป็นคนอื่นได้ แต่ไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือรู้สึกถึงอารมณ์ของพวกเขา

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 56,307