www.wongchan-khaokho.com

สร้างความไว้วางใจ

โดย: 9 [IP: 185.213.82.xxx]
เมื่อ: 2023-03-07 12:31:50
ประโยชน์ของ การสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การส่งเสริมความไว้วางใจในผู้อื่น หากคู่สนทนาของเรารู้ว่าเราให้ความสำคัญกับความจริงและความถูกต้อง พวกเขามีแนวโน้มที่จะไว้วางใจและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับเรา มากขึ้น เมื่อเราสนทนากับนักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมคนอื่นๆ เราจะเสริมทักษะนี้ให้กันและกันผ่านความสนใจและคำติชม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 56,307