www.wongchan-khaokho.com

ยืดอายุขัย

โดย: 9 [IP: 194.32.235.xxx]
เมื่อ: 2023-03-07 12:17:26
ความ สัมพันธ์ ที่ดีสามารถเพิ่มอายุขัยของคุณได้ถึง 50% รวมประโยชน์ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้น แล้วคุณจะเห็นว่าทำไมเวลาของครอบครัวจึงเชื่อมโยงกับการมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น สุขภาพดีขึ้น และมีความสุขมากขึ้น แม้แต่ผู้ที่มีนิสัยทางร่างกายที่ไม่แข็งแรง แต่เครือข่ายทางสังคมที่แข็งแกร่งก็มีอายุยืนยาวกว่าผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์เหล่านี้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,684