www.wongchan-khaokho.com

บรรเทาอาการปวดโดยไม่มีผลข้างเคียงและการเสพติด

โดย: DD [IP: 85.204.78.xxx]
เมื่อ: 2023-03-04 15:05:27
สารใหม่ที่กระตุ้นตัวรับอะดรีนาลินแทนตัวรับโอปิออยด์มีผลบรรเทาความเจ็บปวดคล้ายกับการหลับใน แต่ไม่มีผลด้านลบ เช่น ภาวะกดการหายใจและการเสพติด นี่เป็นผลการวิจัยที่ดำเนินการโดยทีมนักวิจัยนานาชาติที่นำโดยประธานเภสัชเคมีแห่ง Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) การค้นพบของพวกเขาซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์Scienceเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาการบรรเทาอาการปวดที่ไม่ใช่ opioid การหลับในทำให้เกิดการติดสารใหม่ไม่ได้ อาการปวด ยาเหล่านี้มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่มีอาการปวดอย่างรุนแรง แต่ก็มีผลข้างเคียงที่รุนแรงเช่นกัน ยากลุ่มโอปิออยด์และมอร์ฟีนเหนือสิ่งอื่นใด อาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะ และท้องผูก และยังทำให้หายใจช้าลงซึ่งอาจทำให้ระบบหายใจล้มเหลวได้ นอกจากนี้ ฝิ่นยังเป็นสิ่งเสพติด - ปัญหายาเสพติดในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากยาแก้ปวด เป็นต้น เพื่อจัดการกับผลกระทบทางการแพทย์และทางสังคมที่ไม่ต้องการของ opioids นักวิจัยทั่วโลกกำลังค้นหายาแก้ปวดทางเลือก Prof. Dr. Peter Gmeiner ประธานสาขา Pharmaceutical Chemistry เป็นหนึ่งในนักวิจัยเหล่านี้ Gmeiner กล่าวว่า "เรากำลังมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างโมเลกุลของตัวรับที่เชื่อมต่อกับสารทางเภสัชกรรม "เมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ในระดับอะตอมเท่านั้น เราจึงจะสามารถพัฒนาสารออกฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยได้" ศ. Gmeiner ร่วมมือกับทีมนักวิจัยนานาชาติค้นพบสารที่ออกฤทธิ์ในปี 2559 ซึ่งจับกับตัวรับ opioid ที่รู้จักและช่วยบรรเทาอาการปวดได้ในระดับเดียวกับมอร์ฟีน แม้ว่าจะไม่มีความคล้ายคลึงกันทางเคมีกับยาฝิ่นก็ตาม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 56,307