www.wongchan-khaokho.com

นาฬิการ่างกาย

โดย: 333 [IP: 138.199.21.xxx]
เมื่อ: 2023-03-04 14:34:38
นาฬิการ่างกายเป็น ชื่อที่มักใช้เรียกจังหวะ Circadian Rhythms จังหวะการเต้นของหัวใจถูกสร้างขึ้นโดยระบบประสาทส่วนกลางของเรา และควบคุมกระบวนการทางชีววิทยาหลายอย่างของเรา การนอนหลับที่ดี เช่น การนอนหลับ รวมถึงอุณหภูมิของร่างกายและการทำงานของฮอร์โมน จังหวะ circadian ของเรายังซิงโครไนซ์กับวงจร 24 ชั่วโมงของแสงและความมืด ส่งผลให้รูปแบบการนอนหลับปกติของเราในเวลากลางคืน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 54,893