www.wongchan-khaokho.com

ฟันเปลี่ยนสีหรือมีคราบพบบ่อยแค่ไหน?

โดย: 999 [IP: 155.133.78.xxx]
เมื่อ: 2023-02-28 15:08:24
แม้ว่าจะไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าพวกเราหลายคนประสบปัญหาฟันที่มีคราบสี เป็นที่แน่ชัดว่าฟันของเรามีสุขภาพที่ดีและขาวสะอาดเพียงใดนั้นเป็นสิ่งที่เราใส่ใจ ทุกวันนี้ คราบฟัน เราเห็นรอยยิ้มเป็นประกายเป็นสัญลักษณ์สถานะทางสังคม ทำให้ผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการฟอกสีฟันค่อนข้างเป็นที่นิยม พวกเราส่วนใหญ่ (99%) ถือว่ารอยยิ้มของเราเป็นคุณลักษณะทางสังคมที่สำคัญที่สุด จากข้อมูลของ American Academy of Cosmetic Dentistry
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,684