www.wongchan-khaokho.com

แรงดูดสามารถเปลี่ยนแปลง

โดย: 333 [IP: 155.133.64.xxx]
เมื่อ: 2023-02-28 14:28:18
แรงดูดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในปั๊มไฟฟ้าบางรุ่น สร้างขึ้นอย่างช้าๆ การตั้งความแรงให้สูงทันทีอาจทำให้เจ็บหรือทำให้หัวนมเสียหายได้ คุณยังอาจหากรวยขนาดต่างๆ นม (ส่วนที่อยู่เหนือหัวนม) เพื่อให้พอดีกับหัวนมได้ ปั๊มไม่ควรทำให้ช้ำหรือจับหัวนมขณะที่ดูดเข้าไปในช่องทาง
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,684