www.wongchan-khaokho.com

ชาวอเมริกันจำนวนมาก

โดย: 333 [IP: 91.239.206.xxx]
เมื่อ: 2023-02-28 14:16:01
ชาวอเมริกันจำนวนมากไม่ทราบว่าสุขภาพกระดูกของพวกเขาอยู่ในอันตราย โรคกระดูกพรุนเป็นภัยเงียบจนเกิดกระดูกหัก โรคกระดูก ผู้ชายเป็นโรคกระดูกพรุนมากกว่าผู้ชายถึงสี่เท่าและผู้หญิงเกือบสามเท่า จำนวนของกระดูกสะโพกหักในสหรัฐอเมริกา

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,684