www.wongchan-khaokho.com

เหตุใดกิจกรรมทางกายจึงสำคัญ

โดย: 8 [IP: 185.128.9.xxx]
เมื่อ: 2023-02-27 15:05:48
การออกกำลังกายและ การออกกำลัง กายเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคนรวมถึงผู้สูงอายุ ไม่ว่าสุขภาพและความสามารถทางร่างกายของคุณจะเป็นอย่างไร คุณจะได้รับประโยชน์มากมายจากความกระฉับกระเฉง อันที่จริง การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการ “ยอมง่ายๆ” นั้นมีความเสี่ยง บ่อยครั้ง ความเฉื่อยชามักถูกตำหนิมากกว่าอายุ เมื่อผู้สูงอายุสูญเสียความสามารถในการทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง การขาดการออกกำลังกายยังสามารถนำไปสู่การไปพบแพทย์ การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากขึ้น และการใช้ยารักษาโรคต่างๆ มากขึ้น

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,602