www.wongchan-khaokho.com

กระดูก

โดย: 333 [IP: 89.187.170.xxx]
เมื่อ: 2023-02-27 14:30:17
ประกอบด้วยกระดูกซี่โครงและกระดูกอก ซี่โครงของทรวงอกมีหมายเลขเรียงจากน้อยไปหามากตั้งแต่ 1-12 11 และ 12 เป็นที่รู้จักกันในชื่อซี่โครงลอยเพราะไม่มีจุดยึดด้านหน้า หน้าอก โดยเฉพาะกระดูกอ่อนที่ติดกับกระดูกสันอก เนื่องจากเลข 1 ถึง 7 นั้นจึงเรียกว่า "ลอย" ในขณะที่กระดูกซี่โครงซี่ที่ 8 ถึง 10

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,683