www.wongchan-khaokho.com

นับตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1970

โดย: 222 [IP: 37.19.200.xxx]
เมื่อ: 2023-02-27 14:16:07
นับตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา โครงการ สุขภาพดี ของรัฐบาลกลาง ได้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่มองเห็นได้ของสหรัฐอเมริกาในการปรับปรุงสุขภาพของประชากรในแต่ละทศวรรษ สุขภาพ มีการออก Healthy People เวอร์ชันใหม่นำเสนอเป้าหมายที่อัปเดตและระบุหัวข้อและวัตถุประสงค์เชิงปริมาณสำหรับการปรับปรุงสุขภาพในช่วง 10 ปีข้างหน้า

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 56,307