www.wongchan-khaokho.com

พิจารณาการใช้ยา

โดย: 333 [IP: 37.19.195.xxx]
เมื่อ: 2023-02-25 15:02:33
พิจารณาการใช้ยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์เพื่อป้องกันหรือลดอาการเมารถ โดยปกติจะแนะนำให้ใช้ยาประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนออกเรือ เมาเรือ และตามความจำเป็นในทะเล ยาเหล่านี้มักจะทำให้ร่างกายขาดน้ำ ดังนั้นควรดื่มน้ำมากๆ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,684