www.wongchan-khaokho.com

รวมถึงการคว่ำบาตร

โดย: 333 [IP: 212.102.51.xxx]
เมื่อ: 2023-02-25 14:25:16
รวมถึงการคว่ำบาตร ที่ตามมา ยังคงเป็นหนึ่งในช่วงเวลาสำคัญของการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมือง ความลับ แม้ว่าการที่ Parks ปฏิเสธที่จะสละที่นั่งบนรถบัสของเธออาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหว แต่นี่เป็นครั้งแรกที่มีการต่อต้านกฎหมายหรือไม่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,684