www.wongchan-khaokho.com

การตรวจหาความผิดปกติทางร่างกาย

โดย: ส้มนาว [IP: 91.239.206.xxx]
เมื่อ: 2023-02-24 16:30:10
การตรวจหาความผิดปกติทางร่างกาย บางครั้ง โครโมโซมที่หายไปหรือเกินมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางกายภาพของทารก ตัวอย่างเช่น โครโมโซมเป็นปกติ การทดสอบ แต่ทารกของคุณมีความบกพร่องทางร่างกาย ในระหว่างตั้งครรภ์ การตรวจอัลตราซาวนด์และการตรวจเลือดสามารถช่วยระบุความเสี่ยงของทารกในครรภ์ต่อความผิดปกติทางร่างกายและประเมินว่าอาจเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือไม่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,590