www.wongchan-khaokho.com

ประโยชน์ของการนำส่ง C-section

โดย: นายไข่หวาน [IP: 178.17.168.xxx]
เมื่อ: 2023-02-24 16:10:01
ประโยชน์ของการนำส่ง C-section บางคนชอบการผ่าคลอดเพราะช่วยให้พวกเขาควบคุมการเลือกวันครบกำหนดได้มากขึ้น สิ่งนี้เรียกว่าหมวด C วิชาเลือก ผู้ให้บริการบางรายอาจอนุญาตให้เลือกหมวด C ทารก ได้ด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม วิธีนี้มักไม่สนับสนุน ในกรณีส่วนใหญ่ การผ่าคลอดเกิดขึ้นเนื่องจากมีความจำเป็นทางการแพทย์ สภาสูติศาสตร์และนรีแพทย์แห่งอเมริกา (ACOG) แนะนำว่าไม่ควรทำการผ่าตัดคลอดตามกำหนดก่อนอายุครรภ์ 39 สัปดาห์ เว้นแต่จะมีการระบุทางการแพทย์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,590