www.wongchan-khaokho.com

อาการซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น

โดย: นายไข่ต้ม [IP: 173.239.196.xxx]
เมื่อ: 2023-02-23 14:27:11
อาการซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น สัญญาณและอาการทั่วไปของภาวะซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่นมีความคล้ายคลึงกับอาการของผู้ใหญ่ แต่อาจมีความแตกต่างกันบ้าง ในเด็กเล็ก อาการของโรคซึมเศร้าอาจรวมถึง เศร้า หงุดหงิด ติดแน่น กังวล ปวดเมื่อย ไม่ยอมไปโรงเรียน หรือน้ำหนักน้อย ในวัยรุ่น อาการอาจรวมถึงความเศร้า ความหงุดหงิด ซึมเศร้า ความรู้สึกด้านลบและไร้ค่า โกรธ ประสิทธิภาพการทำงานไม่ดีหรือเข้าโรงเรียนได้ไม่ดี รู้สึกถูกเข้าใจผิดและอ่อนไหวมาก ใช้ยาปลุกประสาทหรือแอลกอฮอล์ กินหรือนอนมากเกินไป ทำร้ายตัวเอง สูญเสียความสนใจ ในกิจกรรมปกติและการหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 54,893