www.wongchan-khaokho.com

เครื่องยนต์ Daimler-Maybach

โดย: นายไข่หวาน [IP: 173.239.196.xxx]
เมื่อ: 2023-02-23 13:52:58
เครื่องยนต์ Daimler-Maybach ปี 1885 มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา รวดเร็ว ใช้คาร์บูเรเตอร์แบบฉีดน้ำมันเบนซิน และมีกระบอกสูบแนวตั้ง ขนาด ความเร็ว และประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ทำให้เกิดการปฏิวัติในการออกแบบรถยนต์ รถยนต์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2429 เดมเลอร์ได้นำรถสเตจโคชมาดัดแปลงให้ถือเครื่องยนต์ได้ ด้วยเหตุนี้จึงออกแบบรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อคันแรกของโลก เดมเลอร์ถือเป็นนักประดิษฐ์รายแรกที่คิดค้นเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้งานได้จริงแ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,684