www.wongchan-khaokho.com

ในชีวิตเด็ก

โดย: 7 [IP: 194.110.84.xxx]
เมื่อ: 2023-02-21 13:55:55
พ่อแม่คือผู้ให้ความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขแก่ลูกในชีวิต พ่อแม่ คือบุคคลเดียวที่เด็กหรือทารกสามารถวางใจได้ในเรื่องความปลอดภัยและการปกป้อง หากไม่มีพวกเขาเขาก็ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต เขากลายเป็นคนสันโดษและสามารถเผชิญกับความยากลำบากมากมายในชีวิต เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ความรัก ความเอาใจใส่จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิต พวกเขาคือคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณเท่าๆ กัน ถ้าคุณร้องไห้ พวกเขาก็ร้องไห้ และถ้าคุณหัวเราะ พวกเขาก็หัวเราะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,684