www.wongchan-khaokho.com

ค่านิยมของครอบครัว

โดย: 8 [IP: 185.213.82.xxx]
เมื่อ: 2023-02-21 13:07:27
แม้ว่าจะไม่ง่ายเสมอไปที่จะกำหนดค่านิยมของครอบครัวที่แท้จริง เนื่องจากค่านิยมเหล่านี้มักแตกต่างกันไปในแต่ละยุคหรือจากวัฒนธรรมหนึ่งไปอีกวัฒนธรรมหนึ่ง จึงมีระบบค่านิยมทั่วไปที่ ครอบครัว ควรมีให้ การเป็นคนดี เป็นสมาชิกที่มีประสิทธิผลของสังคม ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ สิ่งเหล่านี้คือคุณค่าที่ได้รับในครอบครัวที่มีสุขภาพดี สิ่งสำคัญคือต้องเน้นย้ำว่าคุณค่าเหล่านี้แบ่งปันผ่านความรักในครอบครัวที่ไม่มีเงื่อนไข พูดง่ายๆ คือ ครอบครัวที่ดีคือสภาพแวดล้อมที่มั่นคงซึ่งให้หลักประกันแก่แต่ละบุคคล ซึ่งทำให้บุคคลนั้นสามารถเติมเต็มความปรารถนาอันสูงสุดได้ ครอบครัวที่ดีให้: ความรู้สึกเป็นเจ้าของ เพื่อที่จะทำผลงานได้ดีในโลกนี้ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่แต่ละคนจะรู้สึกเป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วม ความรู้สึกเป็นเจ้าของควรจะรู้สึกภายในครอบครัว กล่าวอีกนัยหนึ่ง บุคคลควรรู้สึกรักและยอมรับ ตระหนักถึงสถานที่และบทบาทของตนภายในโครงสร้างครอบครัว การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนมีความสำคัญต่อความสำเร็จในชีวิต และครอบครัวเป็นสถานที่ที่สามารถรู้สึกได้ถึงการสนับสนุนอย่างจริงใจที่สุด ดังนั้น ครอบครัวที่มีสุขภาพแข็งแรงจะเป็นกำลังใจให้สมาชิกแต่ละคนเพื่อให้พวกเขาพยายามทำความฝันให้เป็นจริง ครอบครัวยังเป็นสถานที่ซึ่งคนๆ หนึ่งสามารถพักผ่อนหลังจากประสบกับความล้มเหลวหรือเฉลิมฉลองความสำเร็จของพวกเขา การสนับสนุนทำให้คนๆ หนึ่งทำสิ่งต่างๆ ด้วยความมั่นใจในตนเองมากขึ้นและบรรลุผลสำเร็จที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องยากมากหากขาดการสนับสนุนที่เพียงพอ ความรู้สึกของวัตถุประสงค์ การมีจุดมุ่งหมายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคคลที่จะทำงานเชิงรุกและยอมรับความหลากหลายของชีวิต ผู้ที่มีเป้าหมายและภารกิจในระดับธุรกิจหรือระดับครอบครัวจะมีความเข้มแข็งและมีความสุขในขณะที่ทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ และครอบครัวเป็นสถานที่ที่ผู้คนได้เรียนรู้บทเรียนชีวิตที่มีค่าที่สุดบทแรกและบางส่วน ซึ่งจะช่วยให้บุคคลกำหนดตำแหน่งและบทบาทของตนในโลกได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 51,716