www.wongchan-khaokho.com

ฉันจะลดไขมันในช่องท้องได้อย่างไร

โดย: 9 [IP: 91.239.206.xxx]
เมื่อ: 2023-02-20 15:08:52
วิธีที่ดีที่สุดในการลดไขมันในช่องท้องคือการลดน้ำหนักและควบคุมอาหาร ไขมันในช่องท้องตอบสนองต่อการควบคุมอาหารและออกกำลังกาย ได้ดี กว่าไขมันที่สะโพก การออกกำลังกายเป็นประจำยังสามารถหยุดไขมันในช่องท้องไม่ให้กลับมาอีก อีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้ยา แต่การศึกษาแสดงให้เห็นว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลในการลด ไขมัน ในช่องท้องเท่ากับการออกกำลังกาย การดูดไขมันไม่สามารถกำจัดไขมันในช่องท้องได้ แม้ว่าคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม ฮอร์โมน หรืออายุของคุณได้ แต่คุณก็สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้โดย: ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีทุกวัน (เช่น เดินเร็วๆ ปั่นจักรยาน ออกกำลังกายแบบแอโรบิค และฝึกความแข็งแรง) รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ไม่สูบบุหรี่ ลดเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล นอน หลับให้เพียงพอ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,590