www.wongchan-khaokho.com

ค้นหาแรงจูงใจภายในของคุณ

โดย: 8 [IP: 192.166.244.xxx]
เมื่อ: 2023-02-20 12:56:32
ไม่มีใครสามารถทำให้คุณลดน้ำหนักได้ คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงอาหารและออกกำลังกายเพื่อเอาใจตัวเอง อะไรจะทำให้คุณมีแรงผลักดันที่จะทำตามแผนการลดน้ำหนักของคุณ? ทำรายการสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณเพื่อช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและมีสมาธิ ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดพักผ่อนที่กำลังจะมาถึงหรือสุขภาพโดยรวมที่ดีขึ้น จากนั้นหาวิธีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเรียกใช้ปัจจัยกระตุ้นของคุณในช่วงเวลาแห่งการล่อลวง คุณอาจต้องการโพสต์ข้อความให้กำลังใจตัวเองบนประตูตู้กับข้าวหรือตู้เย็น เป็นต้น แม้ว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของคุณเองเพื่อ การลดน้ำหนัก ที่ประสบความสำเร็จ การสนับสนุนที่เหมาะสมก็ช่วยได้ เลือกคนที่จะสนับสนุนคุณซึ่งจะให้กำลังใจคุณในทางบวก โดยไม่ละอายใจ ลำบากใจ หรือก่อวินาศกรรม หาคนที่จะรับฟังข้อกังวลและความรู้สึกของคุณ ใช้เวลาออกกำลังกายร่วมกับคุณหรือสร้างเมนูเพื่อสุขภาพ และแบ่งปันสิ่งที่คุณให้ความสำคัญในการพัฒนาวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้น กลุ่มสนับสนุนของคุณสามารถเสนอความรับผิดชอบซึ่งอาจเป็นแรงจูงใจที่แข็งแกร่งในการยึดมั่นในเป้าหมายการลดน้ำหนักของคุณ หากคุณต้องการเก็บแผนการลดน้ำหนักไว้เป็นส่วนตัว ให้รับผิดชอบตัวเองด้วยการชั่งน้ำหนักเป็นประจำ บันทึกการควบคุมอาหารและความคืบหน้าในการออกกำลังกายของคุณในบันทึกประจำวัน หรือติดตามความคืบหน้าของคุณโดยใช้เครื่องมือดิจิทัล

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,590