www.wongchan-khaokho.com

ข้าวกล้อง

โดย: a [IP: 173.239.196.xxx]
เมื่อ: 2023-02-17 13:16:31
ข้าวกล้อง ไม่ใช่ข้าวพันธุ์เฉพาะ มันอธิบายถึงข้าวหลายชนิดในรูปแบบเมล็ดธัญพืชตามธรรมชาติ เนื่องจากข้าวกล้องยังคงมีชั้นของรำข้าวที่เป็นเส้นใยอยู่ จึงใช้เวลาในการหุง (และย่อย) นานกว่า และมีรสชาติที่เคี้ยวกว่าและมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าข้าวขาวที่ผ่านการขัดสีแล้ว ข้าวขาว เป็นข้าวกล้องขัดสี ผ่านการขัดสีและขัดเอาชั้นรำข้าวสีน้ำตาลด้านนอกออก กระบวนการนี้จะเปลี่ยนรสชาติและเนื้อสัมผัสของข้าวและยืดอายุการเก็บรักษา พันธุ์ข้าวแบ่งออกเป็นเมล็ดสั้น กลาง หรือยาว ซึ่งหมายถึงอัตราส่วนความยาวและความกว้างของเมล็ดข้าวเมื่อหุง ความแตกต่างที่โดดเด่นที่สุดระหว่างธัญพืชต่างๆ คือ แป้งของพวกมัน ข้าว เมล็ดยาว มีเนื้อแน่น แห้ง และแยกออกจากกันหลังหุง ข้าวบาสมาติและข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเมล็ดยาวพันธุ์ทั่วไป ข้าว เมล็ดปานกลาง มีเนื้อสัมผัสที่นุ่ม  ข้าว  ชุ่มชื้น และเมล็ดข้าวจะติดกันเมื่อหุงสุก ข้าววาเลนเซียเป็นข้าวเมล็ดปานกลางทั่วไป ข้าว เมล็ดสั้น มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มและเหนียวกว่าข้าวเมล็ดปานกลาง ข้าว Arborio และซูชิ (ข้าวเมล็ดสั้นที่มาจากประเทศญี่ปุ่น) เป็นข้าวเมล็ดสั้นพันธุ์ทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,684