www.wongchan-khaokho.com

เดิน 10,000 ก้าวต่อวันช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือ

โดย: กก [IP: 173.239.196.xxx]
เมื่อ: 2023-02-17 12:31:29
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทฤษฎีที่ว่าการเดิน 10,000 ก้าวต่อวันเป็นกุญแจสู่สุขภาพและ การลด น้ำหนักได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าสิ่งนี้ไม่ได้ป้องกันการเพิ่มน้ำหนักหรือนำไปสู่การลดน้ำหนักอย่างแท้จริง เพื่อค้นหาว่าการเดินหลายพันก้าวสร้างความแตกต่างได้จริงหรือไม่ในเรื่องของน้ำหนัก นักวิจัยจากแผนกวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย น้ำหนัก ของมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานจากแผนกโภชนาการ การควบคุมอาหาร และวิทยาศาสตร์การอาหาร ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ นักศึกษาใหม่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 56,307