www.wongchan-khaokho.com

ปัจจุบันมันฝรั่งเป็นพืชที่มีการปลูกมากเป็นอันดับ 4 ของโลก

โดย: a [IP: 173.239.196.xxx]
เมื่อ: 2023-02-17 12:06:22
ปัจจุบันมันฝรั่งเป็นพืชที่มีการปลูกมากเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากข้าวโพด ข้าวสาลี และข้าว  มันฝรั่ง  การผลิตมันฝรั่งทั่วโลกในปี 2563 เกือบ 397 ล้านตัน โดยประเทศที่ปลูกมันฝรั่งสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน อินเดีย รัสเซีย ยูเครน และสหรัฐอเมริกา แม้ว่ากว่า 99% ของผลผลิตมันฝรั่งทั่วโลกจะสืบเชื้อสายมาจากพันธุ์จำนวนค่อนข้างน้อยที่มีต้นกำเนิดในประเทศชิลีในปัจจุบัน แต่สิ่งเหล่านี้ได้พัฒนาจนมีมากกว่า 5,000 สายพันธุ์ที่ปลูกในปัจจุบัน สิ่งนี้ช่วยให้มันฝรั่งสมัยใหม่ต้านทานต่อโรคได้มากกว่าที่เคยเป็นมา

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 56,308