www.wongchan-khaokho.com

หากคุณไม่มีปฏิกิริยาใดๆ

โดย: 222 [IP: 185.219.143.xxx]
เมื่อ: 2023-02-16 15:45:31
ดังนั้น หากคุณไม่มีปฏิกิริยาใดๆ คุณก็ไม่ควรกังวลมากเกินไปว่าคิ้วของคุณจะได้รับผลกระทบในทางลบจากไมโครเบลด ในความเป็นจริงแล้วไมโครเบลดอาจช่วยให้ เส้นผมของคุณงอกขึ้นได้ด้วยซ้ำ เพราะ “บาดแผลเล็กๆ น้อยๆ ที่คิ้วจะนำเลือดสดๆ มาสู่บริเวณนั้นและกระตุ้นของเหลวน้ำเหลือง ซึ่งสามารถกระตุ้นรูขุมขนเพื่อช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตของเส้นผมบางส่วน” คาพาเรลลีกล่าว
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 56,308