www.wongchan-khaokho.com

สตราตัมเจอมินาติวัมเป็นชั้นในสุด

โดย: 111 [IP: 37.19.218.xxx]
เมื่อ: 2023-02-15 17:56:31
สตราตัมเจอมินาติวัมเป็นชั้นในสุดซึ่งอยู่ติดกับชั้นผิวหนังของผิวหนังและที่ซึ่งเซลล์เคอราติโนไซต์เกิดขึ้น เมื่อเทียบกันแล้ว หนังกำพร้า สตราตัมคอร์เนียมเป็นชั้นนอกสุด ซึ่งค่อนข้างกันน้ำและป้องกันแบคทีเรีย ไวรัส และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ เข้าสู่ร่างกาย
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,590