www.wongchan-khaokho.com

ผมมักจะยาวขึ้นและหลวมขึ้น

โดย: 555 [IP: 5.180.61.xxx]
เมื่อ: 2023-02-14 17:39:20
ผมมักจะยาวขึ้นและหลวมขึ้น ทั้งในทศวรรษที่ 1960 และ 1970 ผู้ชายและผู้หญิงหลายคนไว้ผมยาวและตรง ทรงผม มาก ใน ช่วงทศวรรษที่ 1980 ผู้หญิงรวบผมด้วยการแสกผม ในช่วงทศวรรษที่ 1980 หลายคนได้นำทรงผมพังก์มาใช้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,604