www.wongchan-khaokho.com

แรงดันน้ำ

โดย: a [IP: 45.91.20.xxx]
เมื่อ: 2023-02-14 13:48:35
แรงดันน้ำ สิ่งแรกที่คุณต้องพิจารณาคือแรงดันน้ำโดยทั่วไปคือแรงดันต่ำหรือแรงดันสูง หากคุณไม่มีความดันสูง มีวิธีเพิ่มความดัน แรงดันน้ำมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจว่าคุณต้องการฝักบัวประเภทใด  อาบน้ำ  เนื่องจากปัจจัยนี้จะส่งผลต่อความแรงของอุปกรณ์เสริมสำหรับฝักบัว แต่เดี๋ยวก่อน… แรงดันน้ำ คืออะไร ฉันได้ยินคุณถาม และฝักบัวที่แรงที่สุดมีแรงดันเท่าไร? แรงดันน้ำเป็นเพียงการวัดแรงเพื่อให้น้ำไหลผ่านระบบท่อหลักและเข้าสู่ท่อของคุณ มีหน่วยวัดเป็นแท่ง เพื่อให้คุณได้รับทราบเกี่ยวกับประเภทของแรงดันน้ำของคุณ ไม่ว่าน้ำประปาของคุณในปัจจุบันจะมาจากฝักบัวแบบผสมหรือฝักบัวดิจิตอล คุณสามารถตรวจสอบกับสภาท้องถิ่น ของคุณ และขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ แรงดันน้ำที่คุณมีและการเปลี่ยนแปลงที่คุณอาจต้องทำ ทั้งหมดขึ้นอยู่กับระบบน้ำที่จ่ายน้ำร้อนและน้ำเย็นของคุณ นี่คือสิ่งที่เราจะกล่าวถึงต่อไป

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 56,307