www.wongchan-khaokho.com

ในช่วงปี 1960

โดย: 666 [IP: 185.153.176.xxx]
เมื่อ: 2023-02-13 19:23:22
ในช่วงปี 1960 ผู้หญิงหลายคนเริ่มไว้ผมสั้นแบบสมัยใหม่ เช่น ทรง พิก ซี่คัท ในขณะที่ช่วงปี 1970 ผมมักจะยาวขึ้นและหลวมขึ้น ทรงผม ทั้งในทศวรรษที่ 1960 และ 1970 ผู้ชายและผู้หญิงหลายคนไว้ผมยาวและตรงมาก ในช่วงทศวรรษที่ 1980 ผู้หญิงรวบผมด้วยการแสกผม ในช่วงทศวรรษที่ 1980 หลายคนได้นำทรงผมพังก์มาใช้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,604