www.wongchan-khaokho.com

เป็นแหล่งหลักของความแข็งแรง

โดย: 222 [IP: 192.166.247.xxx]
เมื่อ: 2023-02-13 18:52:18
เป็นแหล่งหลักของความแข็งแรงเชิงกลและการดูดซับน้ำ เยื่อหุ้มสมองประกอบด้วยเมลานินซึ่งให้สีเส้นใยตามจำนวน ผม การกระจายตัว และประเภทของเม็ดเมลานิน รูปร่างของรูขุมขนกำหนดรูปร่างของเยื่อหุ้มสมองและรูปร่างของเส้นใยเกี่ยวข้องกับการที่ผมตรงหรือหยิก คนผมตรงจะมีเส้นใยผมกลม เส้นใยที่มีรูปร่างเป็นวงรีและรูปทรงอื่นๆ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,602